Aludarių prekybos galimybės. Aludarių koziris – Biržų svečiai - Verslo žinios


aludarių prekybos galimybės

Spausdinti 12 23 Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl galimai draudžiamo Lietuvos aludarių gildijos narių susitarimo. Preliminariu tyrėjų vertinimu, Lietuvos aludarių gildija ir jos nariai, sudarydami susitarimą dėl tam tikro stiprumo alaus gamybos ribojimo, pažeidė konkurencijos teisės reikalavimus.

aludarių prekybos galimybės

Tyrimo metu buvo nagrinėjamos visos su įtariamu pažeidimu susijusios aplinkybės. Tyrimo metu nustatyti faktai leidžia teigti, kad ne vien rūpestis visuomenės sveikata lėmė aludarių susitarimą.

Made in Vilnius Follow on Twitter Send an email m.

Konkurencijos taryba atlikdama tyrimą taip pat įvertino tiriamų subjektų pateiktus paaiškinimus, kad susitarimas negaminti stipraus alaus, buvo derintas su Konkurencijos taryba. Konkurencijos tarybos tyrėjai atidžiai peržiūrėjo susirašinėjimą su ūkio subjektais ir nustatė, kad m.

  1. Namų darbas nepilnamečiams
  2. Tendencijų prekybos strategijos paslaptys atskleidė el knygą
  3. Spausdinti 03 04 Kovo 4 d.

Rašte dėl aludarių garbės aludarių prekybos galimybės buvo nurodyta, kad Konkurencijos taryba pastabų neturi. Atsižvelgiant į tai, kad gavę tokį Konkurencijos tarybos raštą ūkio subjektai galėjo turėti pagrįstų lūkesčių dėl savo veiksmų teisėtumo, pranešime apie tyrimo išvadas siūloma netaikyti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme numatytos sankcijos — piniginės baudos.

Šiuo metu Konkurencijos taryba, remdamasi Europos Komisijos bei kitų valstybių narių praktika, panašaus pobūdžio konsultacijų ir nuomonės ūkio subjektams neteikia - norint įvertinti, ar ketinamas priimti ūkio subjektų sprendimas atitinka konkurencijos teisės reikalavimus, reikia atlikti išsamią visų reikšmingų aplinkybių analizę.

EK įmonių ir pramonės šakų direktorato kontrolės tarnyba konstatavo, kad Alkoholio kontrolės įstatymas, numatantis draudimą prekiauti didesnėmis nei 1 litro talpomis ir stipresniu nei 7,5 proc.

Tokią analizę privalo atlikti patys ūkio subjektai, kuriems yra geriausiai žinomos visos su ketinamu priimti sprendimu susijusios aplinkybės. Tiesa, Konkurencijos taryba yra parengusi patarimus įvairių asociacijų nariams, kuriuose išsamiai paaiškina, kaip nepažeisti konkurencijos teisės normų.

aludarių prekybos galimybės

Ši informacija yra skelbiama Konkurencijos tarybos tinklalapyje: čia. Pastaba: Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, parengia Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims.

Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas. Gavę pranešimą, pažeidimu įtariami aludarių prekybos galimybės subjektai įgyja galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per Konkurencijos tarybos posėdį, kuriame išklausomos visos bylos šalys. Atlikto tyrimo išvados nevaržo Konkurencijos tarybos, kaip kolegialaus sprendimų priėmimo organo, priimant galutinį sprendimą atsižvelgti į visus pateiktus paaiškinimus.

Reklama Visas Lietuvos aludarių pagamintas alus, kuris buvo išvežtas į barus, restoranus, aludes ir kitas viešojo maitinimo įstaigas iki jų uždarymo paskelbus karantiną, gamintojų buvo susigrąžintas ir sunaikintas.

Atstovė viešiesiems ryšiams.