Grūdų ateities prekybos sistema


Suskaičiuotos dienos ant Čikagos biržos parketo Publikuota: Garsūs šūksniai, staigūs rankų judesiai ir iššaukiantys žvilgsniai: taip karta po kartos atrodė vienos didžiausių pasaulio grūdų biržos makleriai. Tačiau Čikagos ateities sandorių biržos CBOT grūdų prekiautojų laikas baigiasi, nes pirkėjai ir pardavėjai vis dažniau susitinka kitur.

Po dvejų metų pertraukos, — prekybos metais, nukritus grūdų rinkos kainoms žemiau nustatytos intervencinės kainos ribos, Lietuvoje, kaip ir visoje ES, vėl paskelbtas intervencinis perteklinių grūdų supirkimas. Lietuvoje intervencijai superkami minkštieji kviečiai ir miežiai. Kitose ES šalyse dar superkami ir kukurūzai.

Europos Sąjungoje intervencijai gali būti siūlomi sorgai ir kietieji kviečiai, tačiau jų rinkos kainos šiuo metu gerokai aukštesnės už nustatytą intervencinę kainą. Europos Komisijos duomenimis, ąją pastarųjų prekybos metų savaitę visose ES šalyse intervencijai jau buvo pasiūlyta ir nupirkta daugiau kaip 1 mln. Pagal intervencinius grūdų pirkimus visoje ES pirmauja Vengrija.

Šių prekybos metų osios savaitės duomenimis, Vengrijoje intervencijai nupirktų ir pasiūlytų grūdų kiekis siekė tūkst.

Kviečių kainos muša rekordus

Lietuvoje, m. Reikalavimai grūdams Pagal dabar galiojančią tvarką, intervenciniai grūdų pirkimai suteikia ūkininkams galimybę parduoti perteklinę produkciją grūdų ateities prekybos sistema nepalankioms rinkos kainoms, kartu palaikant augintojų pajamas. Nukritus grūdų rinkos kainai žemiau nustatytos kainos ribos, intervenciniai grūdų pirkimai gali būti skelbiami laikotarpiu nuo lapkričio 1 iki gegužės 31 d. Intervencijai superkami Lietuvoje ar ES išauginti, išdžiovinti, išvalyti, geros prekinės išvaizdos, atitinkantys nustatytus minimalius kokybės reikalavimus grūdai.

Augintojai, norintys perteklinius grūdus parduoti intervencijai, pildo paraiškas ir pateikia jas Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai toliau — Agentūra. Gavusi ir teigiamai įvertinusi paraišką, Agentūra su pareiškėju bei intervenciniu sandėliu suderina grūdų tiekimo grafiką, pagal kurį produkcija pristatoma į nurodytus intervencinius sandėlius per keturis mėnesius, einančius po to mėnesio, kurį buvo pateikta paraiška, tačiau ne vėliau kaip iki liepos 31 d.

Vienos rūšies vieno savininko intervencijai pasiūlytas grūdų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 80 t, kuris į intervencinį sandėlį gali būti pristatytas per kelis kartus. Per 20 darbo dienų nuo visos siuntos pristatymo į sandėlį įvertinama grūdų kokybė.

Suskaičiuotos dienos ant Čikagos biržos parketo

Neatitikę nustatytų kokybės reikalavimų grūdai grąžinami savininkui, jam padengus ir visas su tuo susijusias išlaidas.

Atitikusius nustatytus kokybės reikalavimus grūdus agentūra perima, o ūkininkams už juos sumokama ne anksčiau kaip praėjus 30—35 dienoms nuo jų perėmimo. Mokama intervencinė kaina, galiojusi tą mėnesį, kuomet į sandėlį buvo pristatyta pirmoji siuntos dalis.

Intervencijai superkami visi per nurodytą intervencinį laikotarpį pasiūlyti grūdai, jeigu jie atitinka nustatytus reikalavimus.

Prekybos aukso ateities strategija

Europos Komisija reformuoja Bend­rąją žemės ūkio politiką, remdamasi ilgalaikiais rinkos tyrimais grūdų sektoriuje. Ši Komisija pasiūlė supaprastinti ir grūdų intervencinių pirkimų sistemą. Supaprastinama siekiant padidinti grūdų sektoriaus konkurencingumą ir sustiprinti jo orientavimą į rinką.

Žemės ūkis 2020: trąšų naudojimo iššūkiai ir sprendimai

Susiklosčius labai nepalankioms rinkos sąlygoms, intervencija ūkininkams paliekama kaip apsaugos priemonė, padedanti jiems lengviau prisitaikyti prie rinkos sąlygų.

Nuspręsta, kad pati intervencija neturi būti kainas lemiantis veiksnys, todėl panaikinamas anksčiau minėtas kasmėnesinis premijavimas, priklausantis nuo grūdų pasiūlymo intervencijai laiko, bei suvienodinamas intervencinių pirkimų laikotarpis visose ES šalyse.

Pakeitimai, patvirtinti m. Laukiančios naujovės Pagal naują tvarką siekiama palaipsniui atsisakyti intervencinių grūdų supirkimų už nustatytą intervencinę kainą ir pereiti prie konkursinių pirkimų sistemos. Pastaroji tvarka bus taikoma ir minkštiesiems kviečiams, kurių intervencijai pasiūlytas kiekis viršys nustatytą 3 mln.

Intervencinių pirkimų pagal konkursų sistemą schemas rengia ir tvirtina Europos Komisija. Šiai dienai grūdų ateities prekybos sistema schemos projektas parengtas tik kietųjų kviečių ir žaliavinių ryžių supirkimui, kadangi nauja intervencinių pirkimų tvarka minėtoms kultūroms įsigalios jau nuo ateinančių — prekybos metų.

Artimiausiu grūdų ateities prekybos sistema EK žada parengti analogiškų konkursinių pirkimų schemų projektus ir kitoms grūdų rūšims supirkti.

grūdų ateities prekybos sistema

Tačiau visos šios schemos iš esmės bus panašios. Pagal naują intervencinių pirkimų tvarką, EK nustatytu intervenciniu laikotarpiu nuo lapkričio 1 iki gegužės 31 d.

Prekybos ateities pasirinkimo sandoris

Pareiškėjai, norėdami savo perteklinius grūdus parduoti intervencijai, per skelbime nurodytą laiką galės Agentūrai teikti pasiūlymus, kartu dar sumokėdami ir užstatą. Minėtuose pasiūlymuose turės būti nurodytos ne tik pagrindinės grūdų charakteristikos, jų sandėliavimo vietos, derliaus nuėmimo metų, bet ir nurodomas pareiškėjo siūlomas grūdų kiekis bei kaina.

grūdų ateities prekybos sistema

Minėtų pasiūlymų priėmimas numatomas tam tikromis savaitės dienomis iki griežtai nustatytos valandos Briuselio laiku. Intervencinė agentūra, priėmusi ūkininkų pasiūlymus, per keturias valandas perduos juos Komisijai. O jau kitą dieną pasiūlymai bus svarstomi Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo javų vadybos komitete, nustatant priimtiną maksimalią supirkimo kainos ribą.

Pasiūlymai, kuriuose nurodyta kaina viršys nustatytąją kainos ribą, bus atmesti, pareiškėjams grąžinant sumokėtą užstatą.

grūdų ateities prekybos sistema

Laimėjusiems konkursą pasiūlymams intervencinės agentūros rengs pristatymo užsakymus bei grafikus, o pasiūlytas grūdų kiekis turės būti pristatytas nurodytiems intervenciniams sandėliams ne vėliau kaip per du mėnesius, sekančius po mėnesio, kuomet buvo paskelbtas laimėjimas, bet ne vėliau, kaip iki birželio 30 dienos.

Per 20 kalendorinių dienų nuo grūdų pristatymo į intervencinį sandėlį dienos bus ištiriama jų kokybė. Neatitinkantys nustatytų kokybės reikalavimų grūdai bus grąžinami pareiškėjui, kuris praras pradžioje sumokėtą užstatą.

Užstatą dar galima būtų susigrąžinti tuo atveju, jei pareiškėjas pateiktų intervencijai kitą grūdų siuntą, kurios perimtas kiekis būtų ne mažesnis kaip 95 proc.

Intervencinė agentūra turės perimti grūdus per 60 dienų nuo jų pristatymo, o apmokėti ne vėliau, kaip per 35 d. Kaina, kaip ir iki šiol, priklausys nuo grūdų kokybės rodiklių, tačiau jau visiškai nebepriklausys nuo jų pristatymo laiko, nes, kaip jau minėta, intervencinė kaina nebebus kas mėnesį didinama. Susiklosčius nepalankioms sąlygoms, Komisija galės skelbti intervenciją konkrečiai šaliai narei ar net atskiram jos regionui.

Ateities sandorių prekybos sistema

Tačiau ypatingomis aplinkybėmis konkursų tvarka galės būti apribota arba, vadovaujantis vidutinėmis rinkos kainomis, nustatyti intervenciniai kiekiai konkrečioms šalims narėms ar jų regionams. Brangiau mokėti neketina Savaime suprantama, kad nauja intervencinė tvarka, ypač supirkimo kaina, įvertinus padidėjusią grūdų savikainą, nelabai džiugina augintojus. Esant šiandieninei situacijai grūdų sektoriuje, padidėjus augalų apsaugos priemonių, trąšų kainoms, dabar galiojanti intervencinė kaina nepadengia grūdų auginimo savikainos.

Todėl augintojams dažnai ir kyla klausimas, ar, atsižvelgiant į šias aplinkybės, neplanuojama padidinti pačios intervencinės kainos. Tačiau EK, laikydamasi principo, jog intervencija turi būti tik saugos garantas ūkininkams  esant nestabiliai rinkai, raštiškai pareiškė neketinanti siūlyti šį klausimą svarstyti Tarybai.

Ateities svyravimo prekybos sistema

Be to, Komisijos nuomone, padidinta intervencinė kaina tik sumažintų grūdų realizavimo galimybes ir vidaus rinkoje, ir juos eksportuojant. Tuo pačiu būtų sunkiau užtikrinti ir valstybės grūdų atsargas.

Taigi, kaip matome, bent jau artimiausiu laiku nustatyta intervencinė bazinė grūdų kaina nesikeis. Naujienų prenumerata.