Lygybės įvairovė ir įtraukties strategija


lygybės įvairovė ir įtraukties strategija

Strategijos įgyvendinimo planas - m. VU įvairovės ir lygių galimybių metų strategijos įgyvendinimo plano m.

Įvairovės ir lygių galimybių Vilniaus universitete m.

lygybės įvairovė ir įtraukties strategija

Analizė sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: pirmojoje aptariami nediskriminavimo ir lygių galimybių principai Lietuvos teisinėje bazėje, antrojoje — lygių galimybių principų įgyvendinimas universitete, trečiojoje pateikiami duomenys pagal diskriminacijos pagrindus, nustatytus Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse DK.

Projekte dalyvauja 11 partnerių iš 9 Europos valstybių. Vilniaus universitetas yra vienas iš jų.

lygybės įvairovė ir įtraukties strategija

SPEAR iškelia uždavinius: Išplėsti institucijų, įgyvendinančių Lyčių lygybės planus, skaičių Pašalinti kliūtis ir barjerus moterų karjeros realizavimui universitetuose Pagerinti lyčių balansą universitetų sprendimų priėmimų lygmenyje Stiprinti lyčių dimensiją moksliniuose tyrimuose Lyčių lygybės planas Gender Equality Plan GEP yra politikos instrumentas, skirtas paskatinti kultūrinius ir institucinius pokyčius organizacijoje.

Kiekvienas iš mūsų esame atsakingi, kad savo žodžiais ar veiksmais patys neprisidėtume prie priešiškos aplinkos specifiniam asmeniui ar grupei kūrimo.

lygybės įvairovė ir įtraukties strategija

Jeigu patyrėte ar pastebėjote seksualinio priekabiavimo atvejį, diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ar kitų diskriminacinių pagrindų, kviečiame apie tai drąsiai pranešti į Pasitikėjimo liniją.

Kiekvieną atvejį tirs savo srities specialistai, garantuodami visišką konfidencialumą. Ar šis turinys jums buvo naudingas?

lygybės įvairovė ir įtraukties strategija