Įmonės su namų darbu


įmonės su namų darbu

Pagrindinė įmonės veikla — pastatų bendrosios nuosavybės administravimas ir techninė priežiūra. Teisė vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimą bendrovei suteikta LR aplinkos ministerijos atestatu Nr. Įmonė eksploatuoja ir prižiūri pastatų inžinerinius tinklus, atlieka einamąjį remontą.

Lietuvos Respublikos valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos atestatais Nr. T ir Nr. Bendrovėje įdiegta šiuolaikiška pastatų ūkio valdymo programa, kuri leidžia pastatų ir būstų savininkams pateikti ketvirtines, metines ataskaitas pagal atskirus namus ar laiptines, darbų grupes.

įmonės su namų darbu

Suteikiama didesnė galimybė gauti informacijos apie mūsų paslaugas, numatomus darbus tolimesnei pastato priežiūrai bei sudaryti ateities poreikių planus. Įmonės dispečerinėje tarnyboje įrengta telefonų linija skirta tik klientams, kurios pranešimai įrašomi, esant reikalui analizuojami ir apibendrinami.

įmonės su namų darbu

Registruojamos žodinės, raštiškos ir telefoninės paraiškos remonto ir avariniams darbams, išsiaiškinami savininkų poreikiai ir nesklandumai, užtikrinant teikiamų paslaugų kultūrą, kokybę ir operatyvumą. Bendrovės administracija bei techninis skyrius puikiai pasirengę operatyviai vykdyti kasdieninius pastatų priežiūros darbus.

įmonės su namų darbu

Įmonės savo veikloje naudoja šiuolaikinę įrangą, galinčią atlikti sudėtingus darbus. Bendrovės atsakomybė yra apdrausta civilinės atsakomybės draudimu.